VIETNAM MARKET‎ > ‎

Vietnam Publisher List

Publisher List in HCMC, Vietnam
ベトナムにおける出版社の一覧

Vietnamese words:
Nhà xuất bản = publisher, 出版社
Địa chỉ = address, 住所
Điện thoại = TEL, phone number, 電話番号
-CN (chi nhánh) = branch, 支社

(1) HCM CITY CULTURE AND ART PUBLISHER
VĂN NGHỆ TP.HCM - NHÀ XUẤT BẢN VĂN NGHỆ TP.HCM
Địa chỉ: 179 LÝ CHÍNH THẮNG, P.7, Q.3, TP. HCM
Điện thoại: (08)39316435
(2) SAIGON CULTURE PUBLISHER
VĂN HÓA SÀI GÒN - NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA SÀI GÒN
Địa chỉ: 310 TRẦN HƯNG ĐẠO, P.NCT, Q.1, TP. HCM
Điện thoại: (08)38376585
(3) CUTURE AND INFORMATION PUBLISHER, BRANCH
VĂN HÓA THÔNG TIN - NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA THÔNG TIN - CN
Địa chỉ: 7 NGUYỄN THỊ MINH KHAI, P.BN, Q.1, TP. HCM
Điện thoại: (08)38222521
(4) VANGANH CUTURAL CO. LTD.
VÀNG ANH - CTY TNHH VĂN HÓA VÀNG ANH
Địa chỉ: 145 THÍCH QUẢNG ĐỨC, P.4, Q.PN, TP. HCM
Điện thoại: (08)39956140
(5) YOUTH PUBLISHER, BRANCH
THANH NIÊN - NHÀ XUẤT BẢN THANH NIÊN - CN
Địa chỉ: 270 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P.6, Q.3, TP. HCM
Điện thoại: (08)39303262
(6) 
Y HỌC - NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC - CN
Địa chỉ: 699 TRẦN HƯNG ĐẠO, P.1, Q.5, TP. HCM
Điện thoại: (08)39235648
(7) 
VĂN HỌC - NHÀ XUẤT BẢN VĂN HỌC - CN
Địa chỉ: 290/20 NAM KỲ KHỞI NGHĨA, P.8, Q.3, TP. HCM
Điện thoại: (08)38483481
(8)
VĂN HÓA DÂN TỘC - NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA DÂN TỘC - CN
Địa chỉ: 7 NGUYỄN THỊ MINH KHAI, P.BN, Q.1, TP. HCM
Điện thoại: (08)38222895
(9) 
THỐNG KÊ - NHÀ XUẤT BẢN THỐNG KÊ - CN
Địa chỉ: 16 NGUYỄN HUỆ, P.BN, Q.1, TP. HCM
Điện thoại: (08)38290047
(10) 
THỂ DỤC THỂ THAO - NHÀ XUẤT BẢN THỂ DỤC THỂ THAO - CN
Địa chỉ: 48 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P.ĐK, Q.1, TP. HCM
Điện thoại: (08)39106410
(11) 
TRẺ - CTY TNHH MTV NHÀ XUẤT BẢN TRẺ
Địa chỉ: 161B LÝ CHÍNH THẮNG, P.7, Q.3, TP. HCM
Điện thoại: (08)39316289
(12) 
TINH VĂN - CTY CP TINH VĂN
Địa chỉ: 22 TRƯƠNG QUYỀN, P.6, Q.3, TP. HCM
Điện thoại: (08)38202826
(13) 
THẾ GIỚI - NHÀ XUẤT BẢN THẾ GIỚI - CN
Địa chỉ: 7 NGUYỄN THỊ MINH KHAI, P.BN, Q.1, TP. HCM
Điện thoại: (08)38220102
(14) 
PHỤ NỮ - NHÀ XUẤT BẢN PHỤ NỮ - CN
Địa chỉ: 16 ALEXANDRE DE RHODES, P.BN, Q.1, TP. HCM
Điện thoại: (08)38234806
(15) 
NÔNG NGHIỆP - NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP - CN
Địa chỉ: 58 NGUYỄN BỈNH KHIÊM, P.ĐK, Q.1, TP. HCM
Điện thoại: (08)38297157
(16) 
TÀI CHÍNH - NHÀ XUẤT BẢN TÀI CHÍNH - CN
Địa chỉ: 138 PHÒNG 4 NGUYỄN THỊ MINH KHAI, P.6, Q.3, TP. HCM
Điện thoại: (08)39302776 
(17)
QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN - NHÀ XUẤT BẢN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN
Địa chỉ: 8 NGUYỄN BỈNH KHIÊM, P.ĐK, Q.1, TP. HCM
Điện thoại: (08)39111563
(18)
NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP TP. HCM
Địa chỉ: 62 NGUYỄN THỊ MINH KHAI, P.ĐK, Q.1, TP. HCM
Điện thoại: (08)38296713
(19)
NHÂN TRÍ VIỆT - CTY TNHH NHÂN TRÍ VIỆT
Địa chỉ: 83B TRẦN ĐÌNH XU, P.NCT, Q.1, TP. HCM
Điện thoại: (08)38385700
(20) 
NGUYỄN NGỌC MINH(67)
Địa chỉ: 384/73A NAM KỲ KHỞI NGHĨA, P.8, Q.3, TP. HCM
Điện thoại: (08)38483842
(21) 
NGÔI SAO - DNTN SX NGÔI SAO
Địa chỉ: 57 VÕ THÀNH TRANG, P.11, Q.TB, TP. HCM
Điện thoại: (08)38640798
(22) 
LAO ĐỘNG XÃ HỘI - NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG XÃ HỘI - CN
Địa chỉ: 45 PHẠM NGỌC THẠCH, P.6, Q.3, TP. HCM
Điện thoại: (08)38279414
(23) 
KỲ THƯ - CTY CP KỲ THƯ (GREAT BOOKS)
Địa chỉ: 256A LÊ VĂN LƯƠNG, P.TÂN HƯNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại: (08)37752284
(24) 
ĐẠI HỌC CAMBRIDGE - NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC CAMBRIDGE
Địa chỉ: 63A NAM KỲ KHỞI NGHĨA (STARVIEW BLDG), P.BT, Q.1, TP. HCM
Điện thoại: (08)39141797
(25) 
LAO ĐỘNG - NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG - CN
Địa chỉ: 1 PHÒNG 624 BÙI THỊ XUÂN, P.BT, Q.1, TP. HCM
Điện thoại: (08)38390970
(26)
KIM ĐỒNG - NHÀ XUẤT BẢN KIM ĐỒNG - CN
Địa chỉ: 268 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P.6, Q.3, TP. HCM
Điện thoại: (08)39303832
(27) 
KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI - CN
Địa chỉ: 57 SƯƠNG NGUYỆT ÁNH, P.BT, Q.1, TP. HCM
Điện thoại: (08)38394948
(28)
KHOA HỌC & KỸ THUẬT - NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC & KỸ THUẬT - CN
Địa chỉ: 28 ĐỒNG KHỞI, P.BN, Q.1, TP. HCM
Điện thoại: (08)38296628
(29)
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM - NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM
Địa chỉ: 3 LẦU 2 CÔNG TRƯỜNG QUỐC TẾ, P.6, Q.3, TP. HCM
Điện thoại: (08)38239170
(30)
CENGAGE LEARNING ASIA PTE. LTD - REP. OFFICE
Địa chỉ: 54-56 PHÒNG 1011 NGUYỄN TRÃI, P.BT, Q.1, TP. HCM
Điện thoại: (08)39257880
(31) 
HỘI NHÀ VĂN - NHÀ XUẤT BẢN HỘI NHÀ VĂN - CN
Địa chỉ: 371/16 HAI BÀ TRƯNG, P.8, Q.3, TP. HCM
Điện thoại: (08)38297915
(32)
GIAO THÔNG VẬN TẢI - NHÀ XUẤT BẢN GIAO THÔNG VẬN TẢI - CN
Địa chỉ: 92 NAM KỲ KHỞI NGHĨA, P.BN, Q.1, TP. HCM
Điện thoại: (08)38241519
(33)
ÂM NHẠC - NHÀ XUẤT BẢN ÂM NHẠC - CN
Địa chỉ: 7 NGUYỄN THỊ MINH KHAI, P.BN, Q.1, TP. HCM
Điện thoại: (08)38292793
(34)
CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - SỰ THẬT - NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - SỰ THẬT - CN
Địa chỉ: 103 HÀM NGHI, P.NTB, Q.1, TP. HCM
Điện thoại: (08)38210445
(35)
GIÁO DỤC - NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC - CN
Địa chỉ: 231 NGUYỄN VĂN CỪ, P.4, Q.5, TP. HCM
Điện thoại: (08)38356111
(36)
CÔNG AN NHÂN DÂN - NHÀ XUẤT BẢN CÔNG AN NHÂN DÂN
Địa chỉ: 283 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.7, Q.3, TP. HCM
Điện thoại: (08)39308045
(37)
BẢN ĐỒ - NHÀ XUẤT BẢN BẢN ĐỒ - BỘ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG - CN
Địa chỉ: 3 TRẦN NÃO, P.BÌNH AN, Q.2, TP. HCM
Điện thoại: (08)37415336
(38)
BƯU ĐIỆN - NHÀ XUẤT BẢN BƯU ĐIỆN - CN
Địa chỉ: 8A-8B ĐƯỜNG D2, P.25, Q.BT, TP. HCM
Điện thoại: (08)35127750

See Vietnam Governmental Publisher List in PDF(ベトナムにおける出版社一覧)
Ċ
Saigon Aroma,
Mar 21, 2012, 8:44 AM
Comments