VIETNAM MARKET‎ > ‎

Giấy tờ hải quan nhập khẩu sản phẩm thực vật vào Nhật Bản

Việc thông quan đưa hàng hóa vào Nhật Bản có thể được thực hiện bởi cá nhân hay công ty tại cảng của Nhật Bản với các giấy tờ cần thiết. Với sản phẩm thực vật thì phải có "Giấy chứng nhận kiểm dịch" (hay Phytosanitary Certificate) của nước xuất khẩu hàng hóa đi (ví dụ Việt Nam). Nếu nơi sản xuất hàng hóa có chứng chỉ HACCP thì có thể dùng chứng chỉ này. Thủ tục thông quan tại Nhật Bản như dưới đây.
Các giấy tờ cần thiết để nhập khẩu sản phẩm có nguồn gốc thực vật vào Nhật Bản:
- Đơn đặt hàng (purchase order)
- Hóa đơn thanh toán (invoice)
- Danh sách đóng gói (Packing List)
- B/L (vận đơn = hóa đơn vận chuyển)
- Giấy chứng nhận kiểm dịch hay phytosanitary certificate
Thường phía bên Nhật sẽ thuê đại lý chuyên xuất nhập khẩu làm thủ tục thay mình vì những đại lý này làm sẽ nhanh gọn hơn, tuy nhiên có thể tự mình làm. Sau khi trình các giấy tờ cần thiết cho hải quan thì họ sẽ đem mẫu hàng đi kiểm dịch. Nếu không có vấn đề gì thì sẽ nhận hàng về sau khi đã trả tiền thuế nhập khẩu (nếu có) và các chi phí liên quan như lưu kho, bốc dỡ,...

Thủ tục xuất hàng từ Việt Nam
Có thể thuê công ty chuyên xuất khẩu để xuất hàng đi với các giấy tờ sau:
- Đơn đặt hàng có đóng dấu của công ty Việt Nam 1 bộ
- Hóa đơn thanh toán (invoice) 1 bộ
- Packing list 1 bộ
- Giấy chứng nhận kiểm dịch (phytosanitary certificate) 1
- 2 tờ khai hải quan (có thể dùng phần mềm khai hải quan điện tử in ra - cần đăng ký tài khoản hải quan điện tử trước đó)

Tham khảo:
Đăng ký kiểm dịch thực vật (Cục phòng dịch thực vật Nhật Bản, Japanese)
Comments